EREKTİL DİSFONKSİYON

4) EREKTİL DİSFONKSİYON

(ERKEK SERTLEŞME BOZUKLUĞU – İKTİDARSIZLIK)

40 yaş üstü erkeklerin yaklaşık %52’sinde sertleşme sorunu gözlenir.
  • En sık nedeni penis cismine dağılan atar damarlarda daralmadır.
  • İkinci sırada negatif emosyonel durumlar (Anksiyete.depresyon..vb) gözlenir. (genellikle de bu iki nedene birarada rastlanmaktadır),

Her iki durumda da Geleneksel Tıp uygulamaları ile etkili destek tedaviler verilebilirken, androloji alanında 2010 yılında erektil disfonksiyonda etkili bir cihaz sistemi keşfedildi. Hızla geliştirilen cihazın etkinliği,
3 haftalık tedavi ile yaklaşık %70-80 KALICI başarı verebilir duruma yükseldi.  (Yaklaşık 30dk süren seanslarında ağrı ve ya kanama gözlenmez.)

Kliniğimizde erektil disfonksiyon tedavisinde bu cihaz sisteminin en üst versiyonu kullanılmakla beraber,bu tedavi Geleneksel tip uygulamaları ile desteklenerek etkinliği çok daha arttırılmaktadır.

DETAYLI BILGI için www.androbalance.com